Sportduik Keuring


Desert Roos raadt u aan veilig te duiken en zo nodig te laten keuren door een gespecialiseerd sportduikarts. Voor duikmedisch onderzoek werken wij samen met een gecertificeerde sportduikartsen in Amsterdam die werkzaam zijn bij Sportmedisch centrum Jessica Gal te Amsterdam.


Sportduikkeuring:
Door de druk die onder water heerst en de perslucht die wordt ingeademd, wordt je lichaam aan andere omstandigheden blootgesteld dan normaal. Een SCAS gecertificeerd sportduikarts is opgeleid om duikkeuringen te verrichten en u te informeren over eventuele risico’s.

 

Het sportmedisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een vragenlijst over de gezondheid, fitheid en de duikervaring van de duiker.
  • Een gesprek waarin bijzonderheden die uit de vragenlijst naar voren komen worden besproken.
  • Meting van lengte, gewricht, BMI en vetpercentage
  • Een intern geneeskundig onderzoek (bloeddruk, hart, longen, bloedvaten en buik).
  • Een onderzoek van de ogen, oren en trommelvliezen.
  • Een orthopedisch onderzoek.
  • Een neurologisch onderzoek.
  • Een longfunctieonderzoek.

Op indicatie kan er aanvullend een rust ECG of inspanningstest worden gedaan.

Geldigheid: De NOB stelt als regel dat een keuring drie jaar geldig is voor personen jonger dan 50 jaar. Ben je ouder dan 50 jaar dan is dit één jaar. Internationaal varieert de geldigheid tussen 1 en 5 jaar.

Vergoedingen Sportmedisch duikonderzoek: Check voordat je een sportduikkeuring laat verrichten de polis van je zorgverzekering, in veel gevallen wordt een sportduikkeuring via de aanvullende zorgverzekering vergoed.


Afspraak maken
: Er zijn ruime openingstijden en ook duikkeuringen in de avonduren en in het weekend.
Bel voor een afspraak met 020-7239444 of mail naar info@jessicagal.nl
Voor meer informatie klik op de website: Sportmedisch centrum Jessica Gal.